ภาคเหนือ

ม่วนแต้ แอ่วลี้-ลำพูน 3 วัน 2 คืน วันแรก สถานีรถไฟลำพูน-พระพุทธบาทตากผ้า-วัดบ้านปาง-วัดพระบาทห้วยต้ม วันที่สอง วัดพระบาทผาหนาม-น้ำตกก้อหลวง-แพก้อ-ชุมชนบ้านดอน วันที่สาม วัดพระธาตุหริภุญชัย-วัดสันป่ายางหลวง -วัดจามเทวี-ขัวมุง -สถานีรถไฟลำพูน
เดินทาง : วันที่และเวลา ตามความสะดวกของลูกค้า

ราคาเริ่มต้น : 5,900.00 ฿ /
ลำพูน วัดพระธาตุหริภุญชัย ONE DAY เจาะลึก วัดพระธาตุหริภุญชัย
เดินทาง : วันที่และเวลา ตามความสะดวกของลูกค้า

ราคาเริ่มต้น : 1,290.00 ฿ /
ลำพูน-แม่ทา-ลี้ 3 วัน 2 คืน วันแรก สถานีรถไฟลำพูน-พระธาตุหริภุญชัย-วัดสันป่ายางหลวง-วัดจามเทวี อุโมงค์ขุนตาล – สะพานขาว-แม่ทา วันที่สอง แม่ทา–วัดพระบาทตากผ้า-วัดบ้านปาง-วัดพระบาทห้วยต้ม-พระมหาเจดีย์ศรีเวียงชัย-หมู่บ้านน้ำบ่อน้อย วันที่สาม วัดพระพุทธบาทผาหนาม-อุทยานแห่งชาติแม่ปิง-น้ำตกก้อหลวง-แก่งก้อ- บ้านดอนหลวง-ลำพูน
เดินทาง : วันที่และเวลา ตามความสะดวกของลูกค้า

ราคาเริ่มต้น : 6,900.00 ฿ /
แอ่ว เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง 3 วัน 2 คืน วันแรก สนามบินเชียงใหม่ –วัดพระธาตุดอยคำ-วัดศรีสุพรรณ-หมู่บ้านถวาย- วัดพระธาตุหริภุญชัย ลำพูน วันที่สอง นั่งรถรางชมเมืองลำพูนชมสถานที่ 11 แห่ง-สถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย วันที่สาม วัดพระธาตุลำปางหลวง – นั่งรถม้าชมเมืองลำปาง- เซรามิค
เดินทาง : วันที่และเวลา ตามความสะดวกของลูกค้า

ราคาเริ่มต้น : 7,500.00 ฿ /
Copyright © 2017 devivacation.com
 
เว็บสำเร็จรูป
×