PROGRAM TOURS
บินตรงจากกรุงเทพฯ
- หอคอยสกาย ทาวเวอร์ (SKY TOWER) - หมู่บ้านของชาวฮอบบิท (HOBBITON MOVIE SET) - โรโตรัว(Rotorua) - รับประทานอาหารที่ปรุงแบบชาวเมารี พร้อมชมโชว์การแสดงของชาวเผ่าเมารี - ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี (TE PUIA ) - อะโกรโดม (AGRODOME) - ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ (WAITOMO CAVES)
เดินทาง : 29 ธันวาคม 2562 - 3 มกราคม 2563

ราคาเริ่มต้น : 57,999.00 ฿
พฤษภาคม - กรกฎาคม
เดินทาง : NEW ZEALAND NORTH ISLAND 6 DAY

ราคาเริ่มต้น : 59,900.00 ฿
พฤษภาคม - กรกรฎาคม 2559
เดินทาง : AMAZING NEW ZEALAND TOUR 7วัน

ราคาเริ่มต้น : 83,900.00 ฿
Page 1 | 
Copyright © 2017 devivacation.com
 
เว็บสำเร็จรูป
×