PROGRAM TOURS
บินตรงจากกรุงเทพฯ
วันที่ 1 : กรุงเทพฯ -สนามบินหมิงลี่เจียง - ต้าหลี่ (2.30 HR) -HOTEL ( 8L826: 13.15-16.30 ) วันที่ 2 : เมืองโบราณต้าหลี่ - ผ่านชมเจดีย์สามองค์ – เมืองจงเตี้ยน (แชงกรีล่า) - ระหว่างทางแวะชมช่องแคบเสือกระโจน - เมืองเก่าแชงกรีล่า วันที่ 3 : วัดลามะซงจ้านหลิน (รวมรถแบตเตอรี่) - เมืองลี่เจียง - เมืองเก่าซู่เหอ - สระมังกรดำ วันที่ 4 : อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่ ไป-กลับ) ชมโชว์ความประทับใจลี่เจียง (โชว์จางอี้โหมว) - อุทยานน้ำหยก – หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน – เมืองเก่าลี่เจียง วันที่ 5 : สนามบินลี่เจียง – สนามบินสุวรรณภูมิ LJG-BKK 8L825 (10.00-11.25)
เดินทาง : พฤศจิกายน 2562 - เมษายน 2563

ราคาเริ่มต้น : 16,999.00 ฿
SUPER คุ้ม! ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พระราชวังกู้กง 5 วัน 3คืน
เดินทาง : มีนาคม-มิถุนายน 2560

ราคาเริ่มต้น : 16,900.00 ฿
บินตรงนานกิง หังโจว ผู่โถวซาน เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี 6 วัน 5 คืน
เดินทาง : พฤษภาคม - ตุลาคม 2559

ราคาเริ่มต้น : 19,999.00 ฿
บินตรง ฉงชิ่ง อู่หลง ต้าจู่ โชว์ IMPRESSION WULONG 5 วัน 4 คืน
เดินทาง : กรกฎาคม - กันยายน 2559

ราคาเริ่มต้น : 25,900.00 ฿
เจิ้งโจว ไคเฟิง ลั่วหยาง รถไฟความเร็วสูง ซีอาน 6 วัน 5 คืน (CZ)
เดินทาง : มีนาคม - มิถุนายน 2559

ราคาเริ่มต้น : 32,900.00 ฿
กุ้ยหลิน หลงเซิ่น หยางซั่ว โชว์มิราจ 6 วัน 5 คืน (CZ)
เดินทาง : กุมภาพันธ์ - กรกฎาคม 2559

ราคาเริ่มต้น : 18,900.00 ฿
ฮ่องกง ไหว้พระ Shopping 3 วัน 2 คืน
เดินทาง : เมษายน - มิถุนายน 2559

ราคาเริ่มต้น : 16,900.00 ฿
ฮ่องกง-จู่ไห่-เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน (พักเซินเจิ้น 1 คืน จู่ไห่ 1คืน)
เดินทาง : มีนาคม - มิถุนายน 2559

ราคาเริ่มต้น : 10,900.00 ฿
มาเก๊า-เวเนเชี่ยน-จูไห่ 3วัน 2คืน
เดินทาง : มีนาคม - มิถุนายน 2559

ราคาเริ่มต้น : 7,900.00 ฿
บินตรง ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน 6 วัน 5 คืน (ZH)
เดินทาง : มีนาคม - มิถุนายน 2559

ราคาเริ่มต้น : 30,900.00 ฿
บินตรง ฉางซา จางเจียเจี้ย สวนดอกไม้ โชว์จิ้งจอกขาว 5 วัน 4 คืน (WE)
เดินทาง : เมษายน - มิถุนายน 2559

ราคาเริ่มต้น : 19,900.00 ฿
คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง 5 วัน 4 คืน (TG)
เดินทาง : มีนาคม - มิถุนายน 2559

ราคาเริ่มต้น : 23,900.00 ฿
ปักกิ่ง รัสเซีย [มอสโคว์ - ซาร์กอร์ส] 7 วัน 4 คืน
เดินทาง : 9-15 เมษายน 2559 /8-14, 22-28 มิถุนายน 2559

ราคาเริ่มต้น : 43,900.00 ฿
Page 1 | 
Copyright © 2017 devivacation.com
 
เว็บสำเร็จรูป
×