PROGRAM TOURS
บินตรงจากกรุงเทพฯ
วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-ไทจง-ล่องทะเลสาบ-วัดพระถั๋งซัมจั๋ง-วัดเห วินหวู่-เหวินฮวาไนท์มาร์เก็ต-เจียอี้ โรงแรม วันที่2 ร้านชา-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟ-ฟ่งเจี้ยไนท์มาร์เก็ต วันที่3 ไทเป-ศูนย์สร้อยสุขภาพเจอมาเนียม-เจียงไคเช็ค-ตึกไทเป101-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น-ศูนย์เครื่องสำอาง-ซีเหมิงติง-โรงแรม วันที่ 4 ไทเป-วัดหลงซาน-ไทจง-หมู่บ้านสายรุ้ง -กรุงเทพ
เดินทาง : ตุลาคม - ธันวาคม 2562

ราคาเริ่มต้น : 13,999.00 ฿
ไต้หวัน อาลีซัน 5 วัน 4 คืน
เดินทาง : 11-15, 12-16 เมาายน 2560

ราคาเริ่มต้น : 36,900.00 ฿
ไต้หวัน ครบสูตร 3 อุทยาน 6 วัน 5 คืน
เดินทาง : 11-16 เมษายน 2560

ราคาเริ่มต้น : 40,900.00 ฿
ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 5 วัน 3 คืน
เดินทาง : 10-14 พฤษภาคม 2560

ราคาเริ่มต้น : 23,900.00 ฿
ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 5 วัน 3 คืน
เดินทาง : เมษายน - พฤษภาคม 2560

ราคาเริ่มต้น : 19,900.00 ฿
ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 4 วัน 2 คืน
เดินทาง : มีนาคม-พฤษภาคม 2560

ราคาเริ่มต้น : 21,900.00 ฿
ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา 5วัน 3คืน
เดินทาง : เมษายน - กันยายน 2559

ราคาเริ่มต้น : 16,900.00 ฿
ไต้หวัน-เย๋หลิ่ว-ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน
เดินทาง : มีนาคม – ตุลาคม 2559

ราคาเริ่มต้น : 17,888.00 ฿
ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา 5วัน 3คืน
เดินทาง : มีนาคม - พฤษภาคม 2559

ราคาเริ่มต้น : 16,900.00 ฿
Page 1 | 
Copyright © 2017 devivacation.com
 
เว็บสำเร็จรูป
×