PROGRAM TOURS
บินตรงจากกรุงเทพฯ
PRO TOKYO OSAKA AUTUMN 6D4N โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ถนนนากามิเสะ - ผ่านชมโตเกียวสกายทรี - อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - ผ่านชมทะเลสาบคาวาคุจิโกะ - เรียนรู้วิธีการชงชาแบบญี่ปุ่น - ช้อปปิ้ง SAKAE นาโกย่า กิฟุ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - โอซาก้า - เอ็กซ์โปซิตี้ เกียวโต - ศาลเจ้าฟุชิมิอินาริ - ริงกุเอ้าท์เลต
เดินทาง : พ.ย.2562 - ก.พ.2563

ราคาเริ่มต้น : 38,999.00 ฿
ญี่ปุ่น นาริตะ โตเกียว ฟูจิ เลสโก บลูมมิ่ง พิงค์มอส 5D3N XJ เพลิดเพลินความงามของทุ่งดอกพิงค์มอส อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยเต็มๆ 1 วัน พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์, แช่ออนเซ็น -ภูเขาไฟฟูจิ -ทุ่งดอกพิงค์มอส -พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว -วัดอาซากุสะ -ถ่ายรูปคู่หอคอยโตเกียวสกายทรี -ช้อปปิ้งย่านชินจุกุ
เดินทาง : 18 - 22, 19 - 23, 21 - 25, 23 - 27, 26 - 30 เมษายน 2562 27 เมษายน - 01, 29 เมษายน - 03, 30 เมษายน - 04 พฤษภาคม 2562

ราคาเริ่มต้น : 25,999.00 ฿
WARP NAGOYA-OSAKA 5D2N อิเสะ-นารา-โอซาก้า-ฟรีเดย์ USJ-เกียวโต-นาโกย่า
เดินทาง : 17-21, 24-28, 26-30 พฤษภาคม, 31 พฤษภาคม 2560

ราคาเริ่มต้น : 29,900.00 ฿
TOKYO PINKMOSS BLOSSOM 5D3N ฮาโกเน่-ซิมไข่ดำ-ฟูจิ-ทุ่งพิ้งมอส-ช้อปปิ้งโตเกียว-ขาปูยักษ์-ออนเซน
เดินทาง : เมษายน-พฤษภาคม 2560

ราคาเริ่มต้น : 28,900.00 ฿
SUPER KANSAI FREE USJ 5D3N เกียวโต-นารา-โอซาก้า-ฟรีช้อปปิ้ง-เอ้าท์เลต
เดินทาง : มีนาคม-พฤษภาคม 2560

ราคาเริ่มต้น : 25,900.00 ฿
HILIGHT JAPAN(B) PINKMOSS 6D4N โอซาก้า-เกียวโต-นั่งซินดันเซน-ฟูจิ-โตเกียว-ขาปูยักษ์
เดินทาง : 02-07, 04-09 พฤษภาคม 2560

ราคาเริ่มต้น : 53,900.00 ฿
ECO TOKYO TG PROMOTION 6D3N ฟูจิ-ฮาโกเน่-ซากุระ-โตเกียว-คามาคุระ-โอไดบะ-ออนเซ็น
เดินทาง : พฤษภาคม - กันยายน 2560

ราคาเริ่มต้น : 38,900.00 ฿
AOMORI-TOKYO SAKARA BLOSSOM 6D4D อาโอโมริ-กำแพงหิมะ-สตอเบอรี่-มัตสึชิม่า-เซนได-ออนเซน
เดินทาง : 18-23 เมษายน 2560

ราคาเริ่มต้น : 55,900.00 ฿
HIB PRO (OSAKA-TOKYO) 5D4N โอซาก้า-เกียวโต-ฟูจิ-ฮาโกเน่-โตเกียว-ช้อปปิ้ง
เดินทาง : เมษายน-พฤษภาคม 2560

ราคาเริ่มต้น : 42,900.00 ฿
TOKYO STRONG STRONG 5วัน 3คืน
เดินทาง : มิถุนายน - กันยายน 2559

ราคาเริ่มต้น : 25,900.00 ฿
SUMMER FRESH IN OSAKA KYOTO 5D 3N
เดินทาง : พฤษภาคม – กันยายน 2559

ราคาเริ่มต้น : 26,900.00 ฿
OSAKA SUPER SHOCK 4D 3N
เดินทาง : กรกฎาคม – กันยายน 2559

ราคาเริ่มต้น : 25,900.00 ฿
OSAKA SUPER SAVE 3D 2N
เดินทาง : กรกฎาคม – กันยายน 2559

ราคาเริ่มต้น : 21,900.00 ฿
FUKUOKA NAGASAKI 5D 3N
เดินทาง : กรกฎาคม-กันยายน 2559

ราคาเริ่มต้น : 27,900.00 ฿
RAINBOW IN HOKKAIDO 6D 4N BY TG
เดินทาง : สิงหาคม 2559

ราคาเริ่มต้น : 49,900.00 ฿
FLOWER FERSTIVAL IN HOKKAIDO 6D 4N BY HX
เดินทาง : มิถุนายน - สิงหาคม 2559

ราคาเริ่มต้น : 39,900.00 ฿
COLORFUL IN HOKKAIDO 6D 4N BY TG
เดินทาง : กรกฎาคม 2559

ราคาเริ่มต้น : 61,900.00 ฿
BEAUTIFUL IN HOKKAIDO 5D 3N BY TG
เดินทาง : สิงหาคม 2559

ราคาเริ่มต้น : 43,900.00 ฿
โอซาก้า เกียวโต 5วัน 3คืน
เดินทาง : พฤษภาคม – กันยายน 2559

ราคาเริ่มต้น : 26,900.00 ฿
โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า 6 วัน 4 คืน
เดินทาง : พฤษภาคม-มิถุนายน 2559

Page 1 |  2 | 
Copyright © 2017 devivacation.com
 
เว็บสำเร็จรูป
×